Beroperiode

Alle medlemmer har mulighed for at sætte deres medlemskab på pause i 3 x 14 dage eller i op til 6 uger pr. år.

Dette skal ske ved personligt fremmøde eller via telefon til tlf. nr. 46152299, hvor medlemssnummeret samt den ønskede beroperiode oplyses

Det er ikke muligt at sætte et medlemskab i bero i en opsigelsesperiode, og en evt. berosætning ophæves, hvis medlemskabet opsiges.